Aktionskodex för 25 augusti

Aktionskodex

(English below)

Den 25/8 samlas vi tillsammans i Stockholm för att manifestera för att behålla strejkrätten.

STRIKE BACK är en färgglad, fantasifull massaktion.
Ledord för dagen är inkluderande, mångfaldsstrategi
och tydlighet.
Vi använder oss av civil olydnad.
De olika aktioner som är en del av STRIKE BACK ställer sig bakom dessa riktlinjer.
Vi är solidariska med varandra, hjälps åt och ser till att dagen blir så bra som möjligt för alla.

Vi söker inte konflikt med polisen, vi är på gatan för att försvara strejkrätten och visa vilka det är som vill inskränka den.

Alla och envar som ställer sig bakom riktlinjerna är välkomna att delta och ta initiativ.

Stå med oss 25/8
STRIKE BACK- försvara strejkrätten!


Action Code

We gather together in Stockholm on august 25 th to demonstrate for our right to strike.

STRIKE BACK is a creative and colourful mass action.
The day´s main concepts are inclusion, diversity and clarity.
We use civil disobedience.
The various actions that are part of STRIKE BACK are based on these guidelines.
We stand in solidarity with each other, help where is needed and make sure that the day is as good as possible for everyone.

We do not seek conflict with the police, we are on the street to defend the right to strike and expose those that want to confine it.

Every singe one of you who accepts these principles is welcome to participate and take own initiative.

Stand with us on 25/8.
STRIKE BACK- Defend Strike Rights!

Aktionskodex för 25 augusti
Share this