Gröna Fingret

Det gröna fingret - Det softa fingret

(English below)

Det gröna fingret är det softa fingret. Detta finger är för er som är lite mer tillbakalutade, men som ändå vill fortsätta kämpa och demonstrera när manifestationen är slut.

I det gröna fingret är idén att bruka de lagstadgade rättigheter vi har för att skydda desamma – en slags tillbakakaka.

Vi kommer samlas på Norra Bantorget och därefter gå i ett tillståndsgivet demonstrationståg – mot pampvälde, för arbetares enhet och kamp. Tåget avslutas med ett apellmöte i Vasaparken.

Vi samlas under parollerna:
Försvara strejkrätten!
Förbjud bemanningsföretag!
Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön!


The green finger - The soft finger

The green finger is the soft finger. This finger is for those of you that are more laid back, but still want to keep struggling and demonstrating after the manifestation is over.

The idea of the green finger is to use the statutory rights we have to protect the same - a kind of backsies.

We will gather on Norra Bantorget and thereafter walk in a police approved demonstration - against top-down rule in unions, for worker's unity and struggle. The demonstration will finish with a meeting in Vasaparken.

We gather under the slogans:
Defend the right to strike!
Ban staffing agencies!
Six hours workday without reduced pay!

Gröna Fingret
Share this